Pomysłodawcą utworzenia instytucji muzealnej w Lublinie był wybitny etnograf i językoznawca Hieronim Łopaciński (1860–1906). Z jego inicjatywy w 1901 roku w Lublinie zostały zorganizowane dwie wystawy, które stanowiły zaczątek przyszłego muzeum. Pierwsza z nich, eksponowana w gmachu podominikańskim, była poświęcona przedmiotom sztuki i starożytnościom. 

Zamek Lubelski

WIĘCEJ INFORMACJI: https://zamek-lublin.pl/

LOKALIZACJA: