To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Bazylika św. Anny w Lubartowie – świątynia budowana w latach 1733-1738, projektu Pawła Antoniego Fontany. Barokowa, murowana, dwu wieżowa, ufundowana przez Pawła Sanguszkę. Budowniczym Fary Lubartowskiej był Tomasz Rezler. Konsekracji świątyni dokonał biskup żmudzki Józef Michał Karp w 1738 roku.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Z propozycją fundacji nowego klasztoru kapucynów wystąpił w 1735 r. skarbnik trembowelski i pułkownik wojsk polskich, Mikołaj Krzynecki, zamierzając osadzić zakonników w podlubelskim Łuszczowie. Ponieważ nie dysponował dostatecznymi funduszami na budowę kościoła i klasztoru, roli współfundatora podjął się książę Paweł Karol Sanguszko, marszałek wielki litewski, poprzednio już fundator klasztoru kapucynów w Lublinie.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Pałac Sanguszków w Lubartowie to najbardziej reprezentacyjna budowla w mieście, która przyciąga swą urodą i dobrym utrzymaniem. Początki pałacu miały miejsce w I połowie XVI wieku, kiedy Piotr Firlej herbu Lewart założył miasto - początkowo nazwane Lewartów od swego herbu. 

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Historia parku związana jest nieodłącznie z historią pałacu i miasta. Jego najświetniejszy okres przypada na lata 1739-1839, gdy Lubartów był własnością Rodu Sanguszków. Po 1840 roku nastąpiły częste zmiany właścicieli, a po tragicznym pożarze pałacu 1935 roku park stał się własnością miasta.