Dolina Wieprza stanowi wschodnią część krajobrazu Miasta Lubartów. Wieprz to trzecia co do wielkości rzeka woj. lubelskiego, będąca prawym dopływem Wisły o długości 303 km i powierzchni dorzecza 10 422 km kw. Bieg rzeki jest kręty, obfituje w zakola i meandry. Bezpośrednio przy rzece znajdują się liczne starorzecza, częściowo zarośnięte i wypełnione wodą.

 Dolinę Wieprza cechują wybitne walory krajobrazowe i przyrodnicze. Godne uwagi są łąki nadrzeczne, stanowiące siedlisko wielu gatunków ptaków. W dolinie zamieszkują też bobry i wydry. W wodach Wieprza występuje piskorz. Ciekawy krajobraz związany z krętym biegiem rzeki oraz walory przyrodnicze stwarzają znakomite warunki do turystyki i wypoczynku.

meandry wieprz 

INFORMACJE: Kajakami po Wieprzu

LOKALIZACJA: